Ceza Avukatı Nedir?

Ceza Avukatı Nedir?

Bireylerin, toplumların ve devletlerin hareketlerini, ilişkilerini ve evrensel nitelikteki haklarını gözeterek güvence altına alınmasını sağlayan kurallar bütününe hukuk denir. İnsanlık tarihinin geçmişten günümüze en önemli yaptırımı ceza uygulanmasıdır. Ceza, failin kusurunu esas alır ve buna göre belirlenir. Ceza Hukuku ise genel ilkeler ışığında ülkelerin kanunlarına göre belirlediği suç ve ceza kavramlarını inceleyen ve yargılayan kamu hukuku bölümüdür. Ceza hukukunda temel prensipler, suçta ve cezada kanunilik ve şahsi kusur sorumluluğundan oluşur. Bir fiilin suç olup olmadığı ve cezasının ne olduğu maddi ceza hukukunu ilgilendirir. Avukat ise hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlayan temsilcilerdir. Avukatlar hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmektedirler. Hukuk literatüründe, 1136 sayılı Avukatlık Kanunda ve diğer ilgili kanunlarda hukuki olarak ceza avukatı gibi bir tanımlama bulunmamakla birlikte halk arasında ceza davalarında yargılanan kişilerin ceza yargılamasına özgü soruşturma, kovuşturma ve infaz süreci dahil her aşamasında bulunan avukatlara ceza avukatı şeklinde ifade edilmektedir. Yine aynı şekilde Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ağır nitelikteki suçlarla ilgilenenlere ise ağır ceza avukatı denilmektedir. Dolayısıyla yazımızın devamında daha anlaşılabilir olmak adına bizde ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı tabirlerini kullanacağız.

Ceza davaları, kişilerin haklarını en önemlisi özgürlüklerini doğrudan ilgilendirmesinden dolayı hukukun en hassas alanlarındandır. Ceza davalarının yargılamasında kanunilik ilkesi gereğince Türk Ceza Hukukunun kapsamına giren kanunlarımız bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu olmak üzere yazılı ve belirli kanunlarımız en genelleri ve sık kullanılanlardır.

Ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Ağır Ceza Mahkemesinin görevleri ise kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanunda tahdidi olarak yer alan suçlar, (yağma, irtikap, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, cinsel saldırı, işkence, insan ticareti …) terörle mücadele kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Ceza yargılamasının asıl amacı adil yargılama ile adaleti sağlamaktır. Ceza yargılamasında gerçekleşen danışmanlıklar hukukun evrensel ilke ve esasları, kanunilik ilkesi, kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi, şahsilik ilkesi, suçsuzluk karinesi ve ceza hukuku kaynaklarıyla birlikte şekillenmektedir. Ceza avukatı, ceza yargılamasının başından sonuna kadar hukuki yardım sağladığı kişinin kanunlar ve devlet nezdinde savunulmasına ve hak kaybı yaşamamasını sağlamakla mükelleftir.

Ceza Avukatı olarak faaliyet gösteren avukatlar genel olarak aşağıdaki suçları konu alan davalar ile ilgilenmektedir:

 • Uluslararası Suçlar
 • Hayata Karşı Suçlar
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • İşkence ve Eziyet
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • Şerefe Karşı Suçlar
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 • Çevreye Karşı Suçlar
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar
 • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 • Bilişim Alanında Suçlar
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 • Adliyeye Karşı Suçlar
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Ceza yargılamalarında yargılamaya taraf kişilerin yaptırımlarla karşılaşmaması adına en iyi ceza avukatı yani alanında tecrübeye sahip avukatlarla temsil olunmasında önem arz etmektedir. Yargılama sürecinde gerçekleşebilecek herhangi bir hak kaybının önüne geçebilmek adına, ceza hukukunda tecrübeli avukatların desteğine ihtiyaç vardır. Büyükkale Hukuk ve Danışmanlık Merkezimiz ceza hukuku alanında yetkin, uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu çerçevede hukukçu kadrosu ile hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında yıllara dayanan tecrübesi, mevzuata ve mahkeme kararlarına ilişkin geniş bilgiyi uygulamada karşılaştığı hukuki sorunu başarıyla ele alması, bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer ve temsil ettiği kişilere sonuç odaklı hizmet sunmaktadır.

Ceza hukuku konusunda kıdemli ve uzman kadromuzla ceza davalarınızın yasal süreçlerini yönetebiliriz. Kayseri Ceza Avukatı kadromuzla sizlere yardım etmeye hazırız. Bizimle iletişime geçerek sizin için en uygun planlamayı yapmamıza yardımcı olun.

Bizimle iletişime geçin.
+90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

Menü