Boşanma Avukatı

Ana Sayfa

Boşanma Avukatı

Kayseri Boşanma Avukatı

Büyükkale Hukuk ekibi olarak Kayseri boşanma avukatı konusunda da kusursuz hizmet sunarız. Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, Medeni Hukukun bir alt dalı olarak kabul edilen ve aile hukuku uyuşmazlıkları dolayısıyla boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı ya da bu tip davalara giren avukatlar için halk arasında kullanılan bir isimdir. Kayseri boşanma avukatı ekibimiz ile davalar kısa sürede sonlanır.

Kayseri boşanma avukatı için aynı zamanda aile avukatı şeklinde bir ifadenin de kullanıldığı görülür. İnternet üzerinde “boşanma avukatı” adı ile açılan başlıkların neredeyse tamamı gerçek dışıdır. Çünkü ilgili mevzuatta boşanma avukatı adı altında bir avukatlık dalı tanımlaması yoktur. Ağırlıkla boşanma davalarına giren avukatların, bu deneyimleri sebebi ile kendilerini boşanma avukatı şeklinde tanıtması yasal bir temele dayanmaz. Fakat halk arasında boşanma davalarına giren tüm avukatlara çoğu zaman boşanma avukatı şeklinde bir tanımlama yapıldığı görülür.

Boşanma davasının süreci, evli çiftler için son derece zorlu ve bir o kadar yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma davası sürecinde profesyonel şekilde Kayseri boşanma avukatı ekibimizden hukuki yardım almak da bu zorlu ve yıpratıcı sürecin üstesinden daha kolay şekilde gelinmesini sağlar. Aslında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevzuatları kapsamında boşanma avukatı şeklinde ayrı bir mesleki uzmanlık alanı yoktur. Ama halk arasında, aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarının takibini yapan davacı ya da davalı vekillerine boşanma avukatı adı verilir. Bu nedenle de Kayseri boşanma avukatı tabiri sık kullanılır.

Her davanın son derece önemli bir hazırlık süreci bulunur. Boşanacak olan kişilerin evlilik içerisinde yaşadığı tüm olayların bir gözlemci gibi Kayseri boşanma avukatı ekibimiz tarafından kapsamlı biçimde dinlenmesi gerekir. Kayseri boşanma avukatı, dinlediği olaylar sonucunda boşanmaya neden teşkil edecek olguları seçip davaya hazırlık yapar. Çünkü hukuk sistemine göre her boşanmanın kesinlikle bir sebebi olmalıdır. Bunun yanı sıra sebepsiz şekilde açılan her boşanma davası mahkeme tarafından reddedilir.

Boşanma kavramı; bütün toplumlarda ilk insandan bu zamana kadar geçen süre zarfında aile kavramı ile beraber kullanım bulan kavramlar arasında yer alır. Birliktelikleri açısından her iki tarafın ya da yalnızca tek tarafın isteği sonucunda sonlandırma girişimi ve çabası şeklinde ifade edilir. Kısacası boşanma davası olmadığı sürece Kayseri boşanma avukatı da olamaz. Büyükkale Hukuk ailesi olarak Kayseri boşanma avukatı alanında da çözüm odaklı hizmet sunarız.

Boşanma Avukatlığı ve Ücretleri

Kayseri boşanma avukatı, tüm olguları değerlendirip boşanma davası açmak için yeterli nedenler olup olmadığı ve kendisine anlatılan olaylar içinde kanunlar kapsamında belirtilen boşanma nedenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler. Kanun kapsamında belirtilen ve Kayseri boşanma avukatı ekibinin dikkate aldığı boşanma gerekçeleri ise kısaca şu şekilde sıralanabilir;

 • Medeni Kanunun 161. maddesi olan zina,
 • Medeni Kanununun 162. maddesi olan; eşlerden birinin diğerinin yaşamına kast edip etmediği, onur kırıcı davranışta ya da kötü muamelede bulunup bulunmadığı,
 • Medeni Kanunun 163. maddesi olan; eşlerden birinin diğerini küçük düşmesine sebebiyet verecek suç işleyip işlemediği,
 • Medeni Kanunun 163. maddesi olan; eşlerden birinin haysiyetsiz şekilde yaşamını sürdürüp sürdürmediği,
 • Medeni Kanunun 164. maddesi olan; eşlerden birinin haksız biçimde ortak yaşam sürdürülen konutu terk edip etmediği,
 • Medeni Kanunun 165. maddesi olan; eşlerden bir tanesinin akıl hastası olup olmadığı,
 • Medeni Kanunun 166. maddesi olan; evlilik birliğinin taraflardan biri için çekilemez derecede yani temelinden sarsılıp sarsılmadığı.

Kayseri boşanma avukatı tarafından boşanma nedeninin doğru olarak tespit edilmesi önemlidir. Çünkü ilgili hâkim davacı tarafın boşanma sebebi kapsamında davayı inceler. Bu nedenle davanın hazırlık sürecini mutlaka Kayseri boşanma avukatı ekibimizden biri ile beraber yürütülmelidir.

Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, hem aile hukukuna hem de mal paylaşımına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlığın dava dışında çözümü için dahi ekstra çaba sarf edebilir. Kayseri boşanma avukatı ekibimiz; dava açmadan ya da davayı açtıktan sonra tarafları bir araya getirip uyuşmazlığın doğru biçimde iletişim kurarak uzlaşma sağlanmasına olanak tanıyabilir. Fakat Kayseri boşanma avukatı ekibimizin yaptığı bu Girişimler, teknik bir özel hukuk uygulaması şeklinde kabul edilen “arabuluculuk” olarak tanımlanamaz. Arabulucular, arabuluculuk listelerine kayıtlı olan ve uyuşmazlığın herhangi bir tarafı olmayan kişilerdir. Kayseri boşanma avukatı ekibimiz ise temsil ettikleri tarafın tüm haklarını korumak ile yükümlüdür.

Kayseri boşanma avukatı ücretleri, tarafların yani vekil ve müvekkillerin özgür iradeleri ile belirlenir. Boşanma davasının niteliği, dava sürecinde harcanacak olan emek ve zamanın yanı sıra davanın görüleceği şehir gibi pek çok neden Kayseri boşanma avukatı ücretinin oranını belirlemede rol oynar. İstanbul gibi büyük şehirler, genel olarak boşanma avukatı için en yüksek rakamların söz konusu olduğu bölgelerdir. Çünkü böyle şehirlerde boşanma davaları daha uzun sürer. Aynı zamanda tarafların diğer bölgelere oranla daha karmaşık durumdaki sosyoekonomik ilişkileri ya da hukuki uyuşmazlıklarının mahiyeti gibi pek çok unsur bütün şehirlerde boşanma avukatlık ücretlerinin daha yüksek olmasına neden olur. Kayseri boşanma avukatı ücretlerimizde pek çok unsurun etkisi söz konusudur.

Kayseri boşanma avukatı ücretlerimiz ile de her zaman vatandaşlarımıza avantajlar sunarız. Detaylı bilgi almak için ise Kayseri boşanma avukatı ekibimizden detaylı bir şekilde bilgi alınması gerekir. Hukuksal alanda Kayseri boşanma avukatı ihtiyacınız olsun diğer tüm avukatlık ihtiyaçlarınız olsun firmamız uzmanlarını arayarak destek alabilir, hukuksal sorunlarınızı kolaylıkla çözüme ulaştırabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Pek çok çift, evlilikleri boyunca bazı duygusal ve psikolojik sorunlardan dolayı ayrılma kararı alabilir. Durum böyle olduğu zaman ise devreye “boşanma avukatları” girer. Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, evliliklerini sonlandırma şeklinde karar alan çiftlere Medeni Hukuk ve Aile Hukuku gibi tüm disiplinlerden yardım alıp süreç boyunca destek olur. Boşanma sürecini farklı disiplinlerden yararlanıp yöneten Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, kimi zaman son derece karmaşık prosedürlere başvurmak zorunda kalabilirler. Bu bağlamda Kayseri boşanma avukatı ekibimizin hem görevleri hem de sorumlulukları son derece teknik ve bir o kadar da zorlayıcı prosedürlerden oluşabilir.

Kayseri boşanma avukatı olarak görev yapan ekibimiz profesyonel yetkinlik sahibi ve alanında uzmandır. Ancak en iyi boşanma avukatı şeklinde bir değerlendirme yapmak, özellikle hukuk mesleği etiğinin gereğince pek uygun değildir. Tüm bunların haricinde boşanma davası için nitelikli Kayseri boşanma avukatı arayışı mevcut olan kişilere, Büyükkale Hukuk firması olarak kusursuz hizmet sunarız. Ancak Kayseri boşanma avukatı seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bazı hususlar vardır.

Davaları için Kayseri boşanma avukatı ararken ilk etapta alanında ün yapmış Kayseri boşanma avukatı bulmak adına internetten faydalanılabilir. Web portalları ile Kayseri boşanma avukatı şeklindeki başlıklar üzerinden arama yapmak, hukuki süreçler için doğru Kayseri boşanma avukatı daha kolay bulmaya yardımcı olur. Tüm bunların yanı sıra, Kayseri Barosu listelerini de detaylı şekilde incelemek doğru Kayseri boşanma avukatı bulmaya yardımcı olabilir.

Boşanma davası sırasında eşlerden birisinin vefat etmesi durumunda işin içine miras ve veraset gibi ek detaylar girdiği zaman bu iş karmaşık bir hale gelebilir. Durum böyle olduğu zaman ise Kayseri boşanma avukatı ekibimizin de görevleri ve sorumlulukları daha çok genişler. Veraset hukuku, aile hukukuna oranla daha karmaşıktır. Bu nedenle Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, bu konuda son derece detaylı olan prosedürlere de aşinadır. Uygulanan prosedürlerin hem detaylı takibi hem de bu çiftlerin davasına uyarlanması gibi bazı teknik zorlukların göz önünde bulundurulması sonucunda Kayseri boşanma avukatı ekibimizin tecrübesinin bu noktada en önemli etkenlerin başında yer aldığı söylenebilir. Tüm bu detaylar göz önünde bulundurulduğu zaman ise tercih edilecek olan Kayseri boşanma avukatı ekibimizin değerlendirme sürecinde veraset gibi disiplinlerdeki tecrübeleri son derece önemli olur.

Avukatlık mesleği hem teorik hem de pratik olarak değerlendirilebilecek bir meslek grubudur. Hukuk fakültelerinde ilgili eğitimlerini tamamlayan Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, genel sektöre geçiş yaptıkları zaman uygulama odaklı şekilde yetkinlik kazanmaya başlarlar. Ancak her avukat, uygulama odaklı şekilde çalışmayı tercih etmez. Durum böyle olduğu zaman ise genellikle pratik tecrübeye sahip olan Kayseri boşanma avukatı ekibimizi, boşanma davası süreçlerinde daha çok talep görür. Boşanma davaları, aynı zamanda Kayseri boşanma avukatı ekibimizin sezgisel kavrayışlarını da gerektirir. Bu nedenle Kayseri boşanma avukatı ekibimizin sahip olduğu tecrübeler, davaların seyri noktasında büyük önem arz eder. Aynı zamanda uygulama odaklı edinilen bilgi birikimi, Kayseri boşanma avukatı ekibimizin savundukları tarafın da çıkarlarını daha başarılı biçimde korumalarına olanak tanır. Bu noktada, tercih edilecek Kayseri boşanma avukatı ekibimizin geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurulması gerekir.

Kayseri boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da davanızın hangi perspektiften ele alındığıdır. Bunu anlayabilmek için Kayseri boşanma avukatı ekibimiz ile yüz yüze görüşmek daha yararlı olur. Kişiler, bu sayede Kayseri boşanma avukatı ekibimize davalarına dair yorumları ve çözüm önerilerini sorabilirler. Böylece davanın hangi bakış açısı ile ele alındığı da değerlendirilebilir. Bu sayede Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, geliştirdikleri yaratıcı çözümler kapsamında değerlendirilebilir. Kişiler de ailevi, sosyal ve maddi çıkarlarını en iyi biçimde koruyacağını düşündükleri Kayseri boşanma avukatı ile çalışmayı tercih edebilirler.

Boşanma Davası Çeşitleri

Türk Hukukunda, Anlaşmalı boşanma davası ve Çekişmeli boşanma davası şeklinde iki çeşit boşanma davası bulunur. Büyükkale Hukuk firmamız Kayseri boşanma avukatı ekibi ile bu alanda başarılı hizmet sunar.

Anlaşmalı boşanma davası dışında kabul gören her çeşit boşanma sebebine dayalı biçimde açılmış olan davalardır. Aynı zamanda eşler arasında boşanma ile boşanmanın ferileri konusunda da bir anlaşmaya varılamadığı davalardır. Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, bu noktada sunduğu hizmetler ile adından söz ettirir.

Çekişmeli tarzında bir boşanma davasının sebepleri kısaca şöyledir;

 • Zina olması
 • Hayata kast, pek kötü ya da onur kırıcı davranış
 • Küçük Düşürücü Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evliliğin temelinden sarsılması

Anlaşmalı boşanma davası ise boşanmak isteyen çiftlerin kendi aralarında nafaka, mal paylaşımı ya da çocuğun velayeti gibi önem arz eden hususlar noktasında anlaşıp bunu da bir protokol çerçevesinde düzenleyip mahkemeye başvurdukları dava türüdür.

Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, boşanma davaları konusunda çözüm odaklı şekilde hizmet verir. Bu sayede Kayseri boşanma avukatı ekibimiz ile davalar, kısa süre içinde çözüme ulaşır. Kayseri boşanma avukatı arayışı içinde olanlar için birçok alternatifimiz vardır. Bu sayede kısa süre içinde Kayseri boşanma avukatı bulmak kolaylaşır. Kayseri boşanma avukatı hizmetlerimizde her zaman çözüme ulaşma amaçlı hareket ederiz.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında Kayseri boşanma avukatı ekibimiz, pratik hizmetler sunar. Bu sayede Kayseri boşanma avukatı arayışları da kısa sürede son bulur.

Boşanma Avukatı

İletişim Formu

  Bizimle iletişime geçin.
  +90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

  Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

  Menü