Ceza ve Ağır Ceza Avukatı

Ana Sayfa

Ceza ve Ağır Ceza Avukatı

Kayseri Ceza Avukatı

Türkiye’de yasal açıdan avukatlık mesleğinde herhangi bir branşlaşma yoktur. Bu nedenle aslında Kayseri ceza avukatı ya da Kayseri ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama da bulunmaz. İnternet üzerinde Kayseri ağır ceza avukatı ya da Kayseri ceza avukatı adı altında açılmış olan başlıklar gerçeği ifade etmez. Mevzuat içeriğinde Kayseri ceza avukatı adında bir dalı tanımlaması mevcut değildir. Ceza davalarına giren avukatların kendilerini Kayseri ceza avukatı şeklinde tanıtması dahi yasal kabul edilmez. Fakat halk arasında ceza davalarına giren tüm avukatlara çoğu zaman Kayseri ağır ceza avukatı denildiği de görülür. Bu nedenle Kayseri ceza avukatı ya da Kayseri ağır ceza avukatı ibarelerine sık sık denk gelmek mümkündür.

Kayseri ceza avukatı, hem kişilerin özgürlüğü bakımından hem de mağdur hakları açısından toplumdaki aslında en hassas problemler ile uğraşır. Aslında Kayseri ceza avukatı ya da Kayseri ağır ceza avukatı, her avukatın yaptığı gibi savunma işlevini başarılı biçimde yerine getirmeye çalışır. Ancak Kayseri ağır ceza avukatının savunma işlevi diğer branşlardan biraz daha farklıdır. Kayseri ceza avukatı, direkt olarak kişilerin özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda görev icra eder.

Savunmanın bu yöndeki işlevinden dolayı Kayseri ceza avukatı şüpheliyi ya da sanığı savunurken müdafi şeklinde adlandırılır. Müdafi, Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise koruyan, savunan ve müdafaa eden şeklindedir. Özel olarak ceza yargılamasında şüpheli ya da sanığı savunup haklarını koruyan ve onları yargılama süreçlerinde temsil eden avukatı tanımlamak için tercih edilir.

Avukatlık, bütün dünya genelinde giderek branşlaşan bir alandır. Çoğu ülke, mesleki alanda uzmanlığın artması amacıyla branşlaşmayı da teşvik eder. Fakat, Türkiye’de mevzuatta ve uygulamada bir branş şeklinde Kayseri ağır ceza avukatı adı altında ayrı branş mevcut değildir.

1136 sayılı olan Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlar her çeşit davada müvekkillerini serbest bir şekilde savunabilir. Bu nedenle branşlaşma olayı Türkiye’de yoktur. Ceza davalarına girip soruşturmalarda şüphelileri savunan, müştekilere ya da mağdurlara vekillik yapan, kısa şekilde ceza hukukuna dair işlemleri takip ederek savunma görevini icra eden Kayseri ceza avukatı halk arasında bu şekilde tanımlanır.

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Avukat, sanığın sadece hukuki açıdan temsilcisidir. Savunmanın yalnızca hukuki boyutuyla alakalı müvekkilini mahkeme karşısında savunur. Savunduğu kişinin yerine geçerek olayı anlatma yetkisi yoktur. Yargılanan şahıs olay ile alakalı bilgiler ve görgüsünü kendisi anlatır. Ceza muhakemesi, yaşanan bir olayın mahkeme karşısında deliller ile yeniden canlandırılması faaliyeti şeklinde tabir edilir. Bu nedenle yaşanmış bir olayın ne şekilde gerçekleştiğini sadece o olayın parçası halinde kabul edilen şahıslar bilebilir.

Kayseri Ceza avukatı, sanığı temsil etmek amacıyla delil sunabilir. Aynı zamanda sunulan delilleri de değerlendirebilir. Bununla beraber gerekli itirazları yapma yetkileri de vardır. Tüm bunların yanı sıra Kayseri ceza avukatı tanık, müşteki ve yargılama makamının dışında olup yargılama sürecine dahil edilen diğer kişilere olayı aydınlatıp müvekkilini savunmak amacıyla sorular sorabilir.

Kayseri ağır ceza avukatı, aynı dava içinde birden daha çok kişiyi savunabilir. Davada savunduğu kişi sayısının aslında bir önemi yoktur. Aynı anda yüzlerce insanı dahi savunabilir. Bu noktada önemli olan savunulan kişilerin arasında menfaat çelişkisinin bulunmamasıdır. Yani, avukatın bir kişiye dair yaptığı savunma, savunduğu diğer kişilerin savunma haklarına ilişkin zarar verebilecek ya da onu daha iyi şekilde savunmasını engelleyebilecek ise 2 müvekkilin arasında menfaat çelişkisi bulunduğu kabul edilir. Menfaat çelişkisinin oluştuğu durumlarda ise Kayseri ceza avukatı 2 müvekkilden bir tanesi savunmayı tercih etmek zorundadır. Aksi durumda bu kişilerin savunmaları arasında ortaya çıkan menfaat çelişkisinden dolayı savunma hakkı da zarar görür.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kayseri ceza avukatı, ceza hukuku çerçevesinde hem yasalara hem de hukuk kurallarına aykırı şekilde davranışların sergilenmesi neticesinde ortaya çıkan davalara bakar. Kayseri ceza avukatı hem ağır ceza hem sulh hem de asli ceza mahkemelerinde görülecek tüm davalara bakar. Bu davalar ise genel olarak hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme, tehdit, çete kurma ya da kavga gibi hukuksal durumlar şeklindedir. Büyükkale Hukuk bürosu Kayseri ağır ceza avukatı ekibimiz, ceza davası sürecini en iyi biçimde yönetmek amacıyla hizmet verir.

Ceza hukukuna aykırı olan davranışların sergilendiği bölgelerde sorumlu olan ve ceza davalarına bakan çok sayıda Kayseri ceza avukatı bulunur. Suçun işlendiği ve aynı zamanda suçun görüleceği bölge yakınlarında bir Kayseri ceza avukatı ile iletişime geçmek müvekkiller açısından daha avantajlı olur.

Kayseri ceza avukatı ekibimiz, genel olarak müvekkillerimizin etkin ve en iyi şekilde savunmasını sağlar. Bu açıdan, davalılara dair soruşturma kapsamında bütün delillerin toplanması, aynı zamanda toplanan delillerin mahkemeye sunulması ve ardından da cezai işlemlerin davalının dosyasına işlenmesi yine Kayseri ceza avukatı ekibimizin görevleri arasında yer alır. Davanın açılma sürecinden soruşturma, sonuç ve dava dosyasını kapama gibi bütün işlemler Kayseri ceza avukatı ekibimiz tarafından yürütülür.

Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

İyi bir Kayseri ceza avukatının ne tür hizmetler vereceği, aslında dosyanın hangi tarafında yer aldığıyla ilgilidir. Ceza dosyalarında itham edilen ve itham eden şeklinde 2 taraf yer alır. İtham eden taraf Cumhuriyet Savcısı ile beraber mağdur, şikayetçi, müşteki, suçtan zarar gören ya da katılan sıfatlarını taşır. İtham edilen taraf da dosyanın aşamasına göre şüpheli ya da sanık sıfatlarını taşır. Hangi tarafta olduğu fark etmeksizin iyi bir Kayseri ceza avukatı ilk etapta Ceza Muhakemesi Hukukuna son derece hakim olmalıdır. Ayrıca usul kurallarını hem yerinde hem de kusursuz biçimde tatbik edilmesini sağlar. Kayseri ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ve Özel Ceza Kanunlarına da iyi biçimde hakimiyet sağlayıp hukuki düzenlemeleri doğru biçimde kıyaslar.

İtham eden tarafta vekillik yapan iyi bir Kayseri ceza avukatı, doğru stratejiler belirleyip şikayet ya da ihbarlarda bulunur. Bunu yaparken de Kayseri ceza avukatı, maddi olayları ve hadiseleri delilleriyle beraber ilişkilendirip açıklar. Bazen tüm delilleri dosyanın başında ortaya koymayıp karşı tarafın stratejik hatalar yapmasını bekleyip bu delilleri daha sonralarda karşı tarafa beklenmedik bir silah şeklinde kullanabilir. Kayseri ceza avukatı, gerçeğe aykırı şekilde yapılan savunmayı geçersiz kılmak amacıyla hem çelişkileri hem de aksini ortaya koyan delilleri soruşturma ya da kovuşturma dosyasına sunup maddi gerçeklerin ortaya çıkarılmasına hizmet eder.

İtham edilen müdafiliği görevini üstlenen iyi bir Kayseri ceza avukatı ise müvekkilinin savunmasını hukuki açıdan destekler. Kayseri ceza avukatı, müvekkilinin temin edemediği ya da mevcudiyeti durumunu düşünemediği delilleri bizzat ya da yargılama makamları aracılığıyla toplatılıp dosyaya intikal edilmesini sağlar. Kayseri ceza avukatı, müvekkilinin lehine olan tüm mevzuat düzenlemelerinin haricinde yüksek mahkeme içtihatlarını dahi kullanıp maddi gerçeğe ulaşma ve adaletin tecelli ettirilmesi de büyük oranda katkıda bulunur. Kayseri ceza avukatı ekibimiz, tüm davalarda başarılı sonuçlara imza atar. Kayseri ceza avukatı ekibimiz ve tüm kadromuz, müvekkillerimize kusursuz hizmet sunarız. Kayseri ceza avukatı ihtiyacı bulunan tüm müvekkillere yüz yüze ve online iletişim sağlarız. Büyükkale Hukuk bürosu Kayseri ceza avukatı ekibimiz ile kesintisiz hizmet sunmaya devam ederiz.

Ceza ve Ağır Ceza Avukatı

İletişim Formu

    Bizimle iletişime geçin.
    +90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

    Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

    Menü