İcra Avukatı

Ana Sayfa

İcra Avukatı

Kayseri İcra Avukatı

Kayseri icra avukatı, özel hukuk kapsamında doğan borcun, borçlu kişi tarafından ifa edilmemesi yani ödenmemesi gibi durumlarda, alacakların tahsil edilmesi konusunda görev alır. Borçlu kişinin kendi rızasıyla yerine getirmediği bu borç ödeme süreci, devlet eli aracılığıyla borcu ödemeye zorlanmasını gerektirir. Tam olarak bu hususta hem deneyimli hem de mesleki alanda uzman olan bir Kayseri icra avukatı desteğine ihtiyaç duyulur.

Kayseri icra avukatı ekibimiz, borçlu ve alacaklı arasında mevcut olan hukuki uyuşmazlık durumlarında sürecin profesyonel biçimde sürdürülmesine yardımcı olur. Ancak Kayseri icra avukatı ekiplerinin, bu alanda uzmanlaşmış olmaları gerekir. Büyükkale Hukuk bürosu Kayseri icra avukatı ekibimiz, bu süreçte borçlu kişinin borcunu ödememesinden dolayı icra takip işlemlerini başlatma konusunda da görevlidir. Aynı zamanda başlatılmış olan icra takibinin hukuka yönelik biçimde yürütülmesi, düzenli şekilde takip edilmesi ve borcun tahsilatının da yine deneyimli Kayseri icra avukatı tarafından izlenir.

Kayseri icra avukatı ekibimizin sorumlulukları arasında ilk etapta uzlaşma sağlamak yer alır. Uzlaşma sağlayabilmek adına da Kayseri icra avukatı ekibimizin ikna kabiliyeti son derece yüksektir. Borçlu kişi ile anlaşma sağlayıp alacağı tahsil etmeye çalışan Kayseri icra avukatı ekibimiz, bu konuda son derece başarılıdır. Ancak aksi bir durum söz konusu olduğu zaman icra müdürlüğü ile icra takibi başlatması gerekir.

İcra takibi esnasında gerek duyulan hukuki adımlara tam anlamıyla hakim olan Kayseri icra avukatı ekibimiz, davayı yüksek olasılıkla kazanır. Bazı durumlarda ise borcu tahsil edebilmek adına borçlunun mal varlıklarına haciz konulması gerekebilir. Haciz işlemleri ise uzun bir süreci kapsar. Bu nedenle sürecin son derece sıkı bir şekilde takip edilerek borçludan borcunu tahsil edilmesinin sağlanması gerekir.

İcra Avukatı Nedir? Ne İş Yapar?

Çok çeşitli nedenler sebebiyle insanlar her zaman birbirleriyle alışveriş yapabilirler. Yapılan bu alışverişler ise bazen nakit bazen de borçlanma şeklinde olabilir. İnsanlar bu süreçte kimi zaman borcunu ödemeyen kişiler ile karşılaşabilirler. Borçlunun borcunu ödememesi durumunda da alacaklının karşı tarafa dava açma hakkı vardır. Açılan bu davalara genel bir tanım ile icra davası denir. İcra davasını yürüten Kayseri icra avukatı ise hukuk fakültesinin 4 yıllık bölümünden mezun olan kişilerdir.

Kayseri icra avukatı ekibimizin yapacağı pek çok iş bulunur. Özellikle Kayseri icra avukatı ekibimizin sorumlulukları arasında yer alan tüm adımları hem özverili hem de düzenli bir şekilde takip etmeleri vardır. Bu durum, aynı zamanda Kayseri icra avukatı ekibimizin alanlarında başarılı olmaları için de son derece gerekli bir adımdır.

Kayseri icra avukatı görevleri, özellikle alacaklı konumunda yer alan kişiler tarafından fazlasıyla merak edilen bir konudur. Hem deneyimli hem de hukuki prosedürlere hakim bir Kayseri icra avukatı, borçlu kişilerin borçlarını ödememeleri durumunda devreye girer. Kayseri icra avukatı, alacakların tahsil edilebilmesi noktasında ilk etapta varlık tespiti yapar. Ardından da yasalar dahilinde borçlunun borcunu ödemesini sağlar.

İcra Avukatı Hizmetleri

Kayseri icra avukatı hizmetleri kısaca şu şekilde sıralanabilir;

 • Gerçek ya da tüzel fark etmeden vekaletini üstlendiği tüm kişilerin haklarını hukuki açıdan başarılı şekilde savunmak,
 • Borcun ödenmediği durumlarda tahsilatın yapılabilmesi için alacaklı ile borçlu arasında arabuluculuk yapmak,
 • İpotek ve rehin eşyaların satışlarının yapılıp alacak tahsilini sağlamak,
 • Alacakların normal şekildeki tahsil sürecine düşmemesinde ise icra müdürlüğü ile borçluya dair icra takibi başlatmak,
 • Haciz konulma işlemlerini başlatmak,
 • Kredi ve finans kiralama sözleşmeleri dolayısıyla doğabilecek alacakların takibini yapmak,
 • Karşılıksız senet ya da davalarını takip edip incelemek,
 • Hacizli satış işlemlerini yapıp borçludan alacakları tahsil etmek,
 • Borç ve alacak konularına yönelik icra hukuku dahilinde danışmanlık hizmeti vermek,
 • Borca karşılık şekilde açılmış olan kötü niyetli davalar için itiraz sürecini yönetmek.

Kayseri icra avukatı ekibimiz, alanında fazlasıyla deneyim sahibidir. Bu sayede pek çok hukuki uyuşmazlık konusunda Kayseri icra avukatı ekibimiz, son derece etkili sonuçlara ulaşır. Borçlu ile alacaklı arasında mevcut olan hukuki ilişkiyi düzenlemeye yardımcı olan uzman Kayseri icra avukatı ekibimiz, her zaman başarılı hizmet sunar. Aksi takdirde bu tip davalarda hak kaybı yaşanması oldukça muhtemeldir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borcunu gerekli zamanda tahsil etmeyen borçlu kişilere karşı alacaklı konumda olan tarafın haklarını koruyan bir hukuk sistemi şeklinde tanımlanır. Ve bu sistem, mevcut borcun devlet aracılığıyla tahsil edilmesini sağlar. Aynı zamanda borçlu kişiye ait olan taşınır ya da taşınmaz mallara belli koşullar kapsamında el konulması şeklinde de ifade edilir. Kanun dahilinde ise bu durumun ne şekilde işleneceği hem açık hem de net biçimde belirtilir.

Ülkemizde borçlu olan kişinin borcunun tahsiline yönelik olarak her türlü usul ve esaslar, İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu hususta da İcra Mahkemeleri görevlendirilir. Kolluk kuvvetleri de bazı ihtiyaç durumlarında mahkemelerin talebi üzerine cebri icrada görev alabilirler. Büyükkale Hukuk bürosu Kayseri icra avukatı ekibimiz ile bu konuda başarılı hizmet sunmayı vadederiz. Kayseri icra avukatı ekibimiz ile kısa süre içinde çözüme ulaşmak mümkündür.

İcra Avukatı

İletişim Formu

  Bizimle iletişime geçin.
  +90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

  Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

  Menü