İstinaf Avukatı

Ana Sayfa

İstinaf Avukatı

Kayseri İstinaf Avukatı

İstinaf yolu; mahkemede alınmış olan kararların usule ya da hukuki açıdan ilgili gerekçelere uygun olmaması durumunda tekrardan yargılama yolunun açılması anlamına gelir. Yani asıl mahkemenin sonrasındaki ikinci derece manasını da taşır. İstinaf dahilinde alınmış olan kararların da dikkate alınmaması ya da uygun görülmemesi gibi durumlarda temyiz adımı atılabilir. Bu aşamaların her sürecinde ise alanında uzman olan Kayseri istinaf avukatı ile iş birliği yapılması daha doğrudur.

Büyükkale Hukuk firmamızın Kayseri istinaf avukatı ekibimiz aracılığı ile istinaf adımları dahil olmak üzere bütün itirazların kolay biçimde tamamlanması sağlanır. Bu alanda Kayseri istinaf avukatı ekibimizden yardım almak, süreç için tam anlamıyla yönlendirici olur.

İlk derece mahkemesinde alınmış olan kararlar hatalı ya da eksik olabilir. Taraflar böyle durumlarda verilmiş olan kararın yeniden incelenmesini ve hukuki gerekçelere uygun olup olmadığının denetlenmesini isteyebilirler. Bu tip durumlarda ise Kayseri istinaf avukatı ekibimiz hem hataların hem de eksikliklerin giderilmesi amacıyla kararın kesinleşmesine mahal verilmeden belirlenen yasal süresi içerisinde ilgili üst mahkemeye başvuru yapılması gerekir. Kayseri istinaf avukatı ile bu işlemlerin tamamı pratik biçimde yapılabilir.

İstinaf Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kayseri istinaf avukatı ekibimiz, son derece kapsamlı şekilde hizmet verir. Kayseri istinaf avukatı ekibimiz; ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olan nihai kararların yanı sıra ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz taleplerinin reddi ile yine bu taleplerin kabulü durumunda itirazın üzerine verilecek kararlara yönelik istinaf yoluna yani bölge adliye mahkemelerine başvuru yapabilir.

Miktarı ya da değeri 8000,00 Türk Lirasını (2022 Yılı için) geçmeyecek mal varlığı davalarına yönelik verilen kararlar kesin şekildedir. Ancak Kayseri istinaf avukatı ekibimiz manevi tazminat davalarında verilmiş olan kararlara karşı, miktara ya da değere bakılmadan istinaf yoluna başvurabilir. Alacağın bir bölümünün dava edilmesi durumunda ise 8000,00 Türk Liralık (2022 Yılı için) şeklinde belirlenen sınır, alacağın tümüne göre belirlenir. Alacağın tümünün dava edilmesi durumunda ise Kayseri istinaf avukatı ekibimiz, kararda asıl talebin kabul edilmeyen bölümü olan 8000,00 Türk Lirasını (2022 Yılı için) geçmeyen kısım için istinaf yoluna başvuramaz.

İstinaf Avukatı Ne İş Yapar?

Kayseri istinaf avukatı ekibimiz, gerekli başvurunun yapılmasının ardından istinaf incelemesi iki aşamada değerlendirilir ve tamamlanır. İlk olarak Kayseri istinaf avukatı ekibimiz tarafından başvurusu yapılan dosya açısından nihai kararın usul açısından uygunluğunun araştırılması yapılır. Bu süreçlerin Kayseri istinaf avukatı ekibimiz ile yürütülmesi, herhangi bir sorun ile karşılaşılmayacağının garantisi halindedir. Usul açısından Kayseri istinaf avukatı ekibimizin incelemelerini tamamlamasını takiben dosyanın esas yönünden incelenmesi söz konusu olur.

Kayseri istinaf avukatı ekibimizin istinaf yoluna başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirmenin olumlu olmasında istinaf dilekçesinin eksiksiz şekilde hazırlanması önemli bir rol oynar. Bu süreçte dava analizlerinin sorunsuz biçimde yapılması adına uygun alt yapı zaten oluşturulmuştur. Büyükkale Hukuk bürosu olarak bu süreçte atılan her adım ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmelerin yapılması noktasında kişilerin yanındayız.

İstinaf Mahkemesi Davaları

 • Kural açısından ilk derece mahkemelerinin nihai kararlarına ilişkin istinaf kanun yoluna başvuru yapılabilir. Nihai kararların dışında kural olarak ilk derece mahkemelerinin verdiği ara kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunmamaktadır. Ancak, bu ara kararların nihai karar aleyhine istinaf başvurusu yapılması halinde istinaf incelenmesinde hüküm ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir diğer ara kararların istisnası ise;
 • İhtiyati tedbir talepleri ve reddi,
 • İhtiyati haciz talepleri ve reddi,
 • Bu taleplerin kabulü durumunda itiraza verilen kararlara yönelik istinaf kanun yoluna başvuru yapılabilir.

Hukuk yargılamasında istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı zaman malvarlığına yönelik davalarda belli sınırı geçen kararlara dair istinafa başvuru hakkı vardır. Bu hak ile yargı sürecinin uzamasının önlenmesi amaçlanır.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle;

 • İcra Hukuk Mahkemesinde verilen ve 18.710 TL’yi geçen,
 • İş Mahkemesinde verilen ve 8000 TL’yi geçen,
 • İdari Yargıda verilen ve 9.000 TL’yi geçen,
 • Asliye Hukuk, Ticaret, Aile, Sulh Hukuk ya da Kadastro Mahkemelerinde verilen ve 8.000 TL’yi geçen kararlara yönelik istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Ceza yargılamasında da ilk derece ceza mahkemeleri tarafından verilen son kararlara yönelik istinaf kanun yoluna başvurmak mümkündür. Ceza mahkemeleri tarafından verilen son kararlar; beraat, düşme, mahkûmiyet, cezaya yer olmadığı kararı, dava reddi ya da güvenlik tedbirine hükmedilmesi şeklindedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun da yer alan 272/1-2.cümle kapsamında 15 yıl ve üzeri hapis cezalarına yönelik hükümler, istinaf yoluna başvuru yapılmasa dahi Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelemeye tabidir.

İstinaf Avukatı

İletişim Formu

  Bizimle iletişime geçin.
  +90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

  Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

  Menü