Miras Avukatı

Ana Sayfa

Miras Avukatı

Kayseri Miras Avukatı

Kayseri miras avukatı ekibimiz; miras hukukunun ana iş ve işlemleri arasında yer alan pek çok ayrıntıyı takip eder. Kayseri miras avukatı ekibimizin takip ettiği süreçler kısaca şu şekilde sıralanabilir;

 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Miras reddi davası açılması,
 • Miras sözleşmelerinin yapılması,
 • Tereke tespiti için dava açılması,
 • Tenkis davası açılması,
 • Ortaklığın giderilmesi yani izale-i şuyu davasının açılması,
 • Muris muvazaası davasının açılması,
 • Veraset ilamının alınması,
 • İntikal işlemlerinin yapılması.

Tüm bu süreçlerde, Kayseri miras avukatı ekibimiz müvekkillerimizi en iyi biçimde temsil etmek ve danışmanlık hizmeti vermek amacı kapsamında hareket eder. Büyükkale Hukuk bürosu olarak kapsamlı Kayseri miras avukatı kadromuz ile vasiyetname düzenlemelerinin yanı sıra vasiyetname iptali ya da vasiyetin açılması davaların da süreçlerini takip ederiz.

Kayseri miras avukatı tutmanın en önemli kısmı; özellikle de gayrimenkul gibi son derece yüksek maliyetli unsurların sık sık devreye girdiği miras hukuku alanında hak kayıpları yaşamamak noktasında ayrı bir konuma sahiptir. Çünkü miras paylaşımları yapılırken sık sık mirastan mal kaçırma gibi hukuki açıdan yasal olmayan hareketler yapılabilir. Mirasta saklı şekilde payı olan kişilerin daha fazla karşılaştıkları bu tip durumların hukuki açıdan uygun biçimde çözüme kavuşturulabilmesi bakımından Kayseri miras avukatı ekibimiz, büyük önem taşır.

Kayseri miras avukatı ücretlerimiz, her sene Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmış olan “asgari ücret tarifesi” biçiminde düzenlenir. Miras hukuku dahilinde görülen bu davalarda Kayseri miras avukatı ekibimize vekalet ücreti, bu tarife ile belirtilmiş olan ücretin altında bir tutar şeklinde belirlenemez. Bu nedenle Kayseri miras avukatı vekillik ücretlerinin sabit ve kesin olduğunu söylemek doğru değildir. Bunun yanı sıra Baro tarafından belirtilmiş olan asgari ücret tarifesinin üzerinde de avukat ücreti söz konusu olabilir.

Uzman miras avukatı arayışı içinde olan kişilere Büyükkale Hukuk bürosu Kayseri miras avukatı ekibimiz ile destek oluruz. Miras hukuku alanında deneyim sahibi ve bu uygulamadaki tüm prosedürlere hakim olan Kayseri miras avukatı ekibimizden yararlanıp herhangi bir hak kaybı yaşamadan dava süreçleri tamamlanabilir. Bu bağlamda ise mal kaçırma, veraset ilamı, tenkis, vasiyetname düzenlenmesi ya da ortaklığın bozulması davası gibi pek çok hukuki uyuşmazlıklarda tecrübeli Kayseri miras avukatı ekibimizden yararlanılabilir.

Büyükkale Hukuk Bürosu ekibi olarak müvekkillerimizin her çeşit miras hukuku davasında profesyonel şekilde destek sunarız. Miras hukukunda dava için dosya hazırlanmadan başvuru yapmaya, süreci yönetmeden dava takibine kadar sık sık zorluk yaşanan her anda tecrübeli Kayseri miras avukatı ekibimize başvuruda bulunulabilir. Miras paylaşılması gibi son derece önem arz eden durumlarda da geri dönüşü mümkün olmayan hatalar yapmamak ve hiçbir şekilde hak kaybına uğramamak adına Büyükkale Hukuk Bürosu olarak kusursuz hizmet sunar.

Miras Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Nitelikli Kayseri miras avukatı ekibimiz; gerekli olan tüm şart nameleri uygulayabilip miras hukuku alanında da son derece deneyimli olan kişilerdir. Miras ile alakalı bir davanın en iyi biçimde yürütülebilmesi adına Kayseri miras avukatı gerekir. Miras hukuku alanında Kayseri miras avukatı ekibimiz, müvekkillerimiz için tüm hukuki işlemleri yapar. Aynı zamanda önemsiz şekilde görülen prosedürleri de yerine getirip davanın sorunsuz biçimde ve kısa sürede sonuçlanmasını sağlar. Ayrıca Kayseri miras avukatı kadromuz, verasetin alınması ile alakalı hizmetler verdiği gibi vasiyetname şeri de düzenler. Aynı zamanda vasiyetnamenin iptal edilmesi için de gerekli tüm şartları yerine getirir.

Mirastan feragati için de Kayseri miras avukatı ile görüşülmesi gerekir. Bunun yanı sıra ölünceye kadar bakma sözleşmesi de yine miras hukuku kapsamına girer. Bu nedenle bir Kayseri miras avukatı ile görüşülmesi gerekir. Mirasçılık belgesi, miras reddi ve tenkis davaları için açılan davalara da Kayseri miras avukatı ekibimiz bakar.

Kayseri miras avukatı ekibimizin temel görevi; ölen bir kişinin peşinden yapılan mal paylaşımı sırasında yaşanan ya da yaşanabilecek olan hukuki anlaşmazlıkları çözmektir. Bu alanda da Kayseri miras avukatına ihtiyaç duyulur. Kayseri miras avukatı ekibimizin hukuki ihtilaflar ve düzenlenmesi gereken hususları şu şekildedir;

 • Veraset ilamı alma,
 • Miras bırakanın mirasçısını gösteren belgeyi hazırlama,
 • Mirasçı atama sözleşmesi hazırlama,
 • Vasiyetname düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Mirasta mal paylaşımını hukuki açıdan uygun biçimde yapma,
 • Mirasçılık belgesi iptal davaları,
 • Miras bırakan kişinin mal varlıklarının da tespitini içeren tereke davasını açma ve takip etme,
 • Mirasın reddi yani Reddi Miras davası açma ve takip etme,
 • Mirastan feragat sözleşmeleri hazırlama,
 • Saklı payın korunması için açılan davanın yürütme,
 • Muvazaalı işlemlere karşı açılan iptal davaları,
 • Miras için iade davalarının yürütme,
 • Ortaklığın giderilmesi davasının açıp takip etme,
 • Miras hukukunda tenkis davasının açıp takip etme,
 • Mirasta taksim sözleşmelerinin hukuki yönden uygun biçimde hazırlama,
 • Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davalarını hem açma hem de takip etme.

Miras Avukatı Olmak İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Miras alanında çalışmak için miras hukuku ile ilgili tüm detayların bilinmesi çok önemlidir. Karmaşık bir hukuk yapısı olan bu sistemde uzmanlık büyük önem taşır. Kayseri miras avukatı olmak için miras hukukuna yönelik yeteri kadar birikim sahibi olunması son derece önemlidir. Miras hukuku alanında uzmanlığı bulunmayan miras avukatı, hak kaybı yaşanmasına neden olabilir. Mesela, Kayseri miras avukatı arayışında iseniz dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi deneyimdir. Daha önce pek çok miras davasına bakan Kayseri miras avukatı ekibimiz, kişilerin haklarını koruması ve dava sürecini de yakından tanıması istenilen sonucu alma konusunda avantaj kazandırır.

Uzlaşmazlık durumunun sık sık söz konusu olduğu miras davalarında istenilen sonucu alabilmek adına Kayseri miras avukatı ekibine kesinlikle güvenmek gerekir. Kayseri miras avukatı kadromuzun önceliği müvekkillerimizin hem menfaatlerini hem de haklarını gözetmektir. Kayseri miras avukatı ekibimizden alınacak destek yalnızca hukuki danışmanlık değilse; Kayseri miras avukatı ekibimiz dosya teslimi ve dava takibi gibi tüm süreci bütün detaylar ile yakından takip eder. Aynı zamanda Büyükkale Hukuk bürosu olarak bu süreci profesyonel biçimde yürütürüz.

Kayseri miras avukatı ekibimiz, müvekkillerimizin hem haklarını hem de menfaatlerini korumak adına çalışmalar yapar. Kayseri miras avukatı kadromuz; özellikle büyük uzlaşmazlıklar ve farklı davalılar ile davacıların bulunması durumlarında analitik düşünmeyi bilir. Aynı zamanda iletişim yetenekleriyle öne çıkıp dava sonucunu olabildiğince müvekkillerimizin lehinize çevirir.

Miras Hukuku ve Miras Hukuku Terimleri

Miras hukuku terimleri kısaca şu şekilde sıralanabilir;

Ecrimisil; Haksız işgal tazminatı.

Ketmi verese; Mirasçılığın gizlenmesi durumu.

Kül; Tüm, bütün.

Külli; Genel ve bütüne ilişkin.

Külliyen; Tamamıyla, bütünüyle.

Malik; Sahip olmak. Bir şeye dair mülkiyet hakkına sahip olan kimse.

Mirasçı; Kanunen ya da ölüme bağlı tasarruf yolu ile vefat eden bir gerçek kişiye halef olan ve murisin ölüm anında tüm varlığı üzerinde mülkiyet hakkı edinen gerçek ya da tüzel kişi.

Mirasçılık belgesi; Murisin yasal ve atanmış mirasçıların her birinin paylarını kesirli şekilde gösteren, sulh hukuk mahkemesi veya noter onaylı belge.

Muris; Mirasbırakan.

Muvazaa; Danışık.

Tenkis; Eksiltme, azaltma.

Kayseri miras avukatı arayışınızda deneyimli ve uzman ekibimiz ile yanınıza yer alarak işlerinizin sorunsuz şekilde çözülmesi için çalışırız. Büyükkale Hukuk olarak Kayseri miras avukatı olsun boşanma veya ceza avukatı olsun her türlü davalarınızda uzman ekiplerimiz ile çalışarak, istenilen sonuçları elde ederiz.

Miras Avukatı

İletişim Formu

  Bizimle iletişime geçin.
  +90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

  Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

  Menü