Ticaret Avukatı

Ana Sayfa

Ticaret Avukatı

Kayseri Ticaret Avukatı

Kayseri ticaret avukatı ekibimiz aynı zamanda ticaret hukuku avukatı ya da şirket avukatı şeklinde de ifade edilir. Kayseri ticaret avukatı; şirketlerin diğer şirketler, mal alımı ve satışının yapıldığı firmalar, müşterilerin yanı sıra şirket bünyesinde yer alan işçiler ile aralarında ortaya çıkan ticari niteliklerdeki İş Mahkemesinin alanına giren hukuki sorunlarda hukuksal danışmanlık ile davanın takibi şeklinde hizmeti sunan avukatlar için yapılan genel bir tanımdır. Kayseri ticaret avukatı ile çalışıp şirket, çalışan ve ortakların arasında ortaya çıkabilecek her çeşit uyuşmazlık ile alacak tahsili noktasında profesyonel anlamda destek alınması mümkündür.

Ticaret hukukunda; ticaret hukuku için belirlenen hükümlerin yanı sıra medeni hukuk yükümlülükleri, anayasal yükümlülükler, sözleşme, antlaşma, son olarak da örf ve adetler göz önünde bulundurulur. Alanında uzman olan bir Kayseri ticaret avukatı ekibimiz aracılığıyla hukuki açıdan yardım almak, uyuşmazlık sürecine aktif şekilde katılım sağlanmasına destek olur. Aynı zamanda bu sürecin şirketlerin lehine sonuçlanmasına da katkı sağlar.

Ticari faaliyetlerin artması, ticaret davalarına da bakan avukatları son derece önemli bir hale getirir. Ticaretin sık şekilde gerçekleşmesi ve ortaya çıkan sorunların hukuki yollar ile halledilmesi açısından Kayseri ticaret avukatı, son derece önemlidir. Kişilerin ya da kurumların gerçekleştireceği herhangi bir ticari faaliyet, yine bu hukuk alanına girer. Ticaretin hukuk ile yakın ilişkisini düzenlemeyi sağlayan alan ticaret hukuku şeklinde ifade edilir. Kişilerin ticari alanda yaşayabilecekleri haksız yöndeki kayıplar, emek verilip bu emeklere rağmen iflasın gerçekleşmesi de Kayseri ticaret avukatı hizmetlerinin kapsamına girer.

Kayseri ticaret avukatı ekibimiz, ticaretin hukuk ile olan ilişkisinin hem düzenlenmesini hem de denetlenmesini sağlar. Aynı zamanda gerekli durumlarda yargılanmasını da sağlar. Ticaret davalarına bakacak olan Kayseri ticaret avukatı ekibimiz alanında uzman olduğu için müvekkil açısından dava olumlu yönde sonuçlanır. Yapılacak olan prosedürler sayesinde ticaret alanı da daha güvenli bir alan haline gelir.

Ticaret Avukatı Ne İş Yapar?

Ticaret hukuku; şirketler hukuku, şirket kuruluşu, birleşmesi, infisahı, ayrılması, iflası, iflasın ertelenmesi, devralması, bağışlaması ya da tasfiyesi gibi hukuki konularla yakın bir şekilde ilgilenen hukuk dalıdır. İş yapmanın getirmiş olduğu ekonomik riskler göz önüne alındığı zaman, bir işletmenin başlangıç tarihinden itibaren sona ermesine kadar olan süreçte yasal analizlerden geçip riskleri belirlemek için de hukuku bilenler tarafından incelenmesi son derece önemlidir. Bu yalnızca kurumsal işlemler için önemli değildir. Ayrıca diğer şirketlerle yapılacak her çeşit meşru işlemler için de geçerli bir durumdur.

Hukuki tavsiye olmadan yapılan sözleşmeler, yeteri kadar araştırılamayan ve daha sonrasında da ortaya çıkabileceği öngörülemeyen bir takım hukuki ihtilafları bünyesinde barından riskler taşır. Bu açıdan şirketlerin, hukuku en iyi biçimde bilen, işten ve ticaretten anlayan, aynı zamanda son derece deneyimli Kayseri ticaret avukatı ile çalışmaları gerekir.

Kayseri ticaret avukatı tarafından sunulan hizmetlerin tamamı son derece kapsamlıdır. Ticari işlerde uzman hale gelmiş olan Kayseri ticaret avukatı sadece danışmanlık hizmeti vermez. Aynı zamanda davaların da mahkemede takibinin yapılması ve olumlu yönde sonuçlanması gibi bazı hizmetler dahi verir. Kayseri ticaret avukatı tarafından verilen danışmanlık hizmeti, ticari ilişkilerin kurulmasından geliştirilmesine kadar olan tüm hukuki süreci hazırlar. Ticari konular ile yakından ilgilenen Kayseri ticaret avukatı aynı zamanda finansman açıdan hizmetler de sağlar. İşletmelere de hukuki hizmet veren Kayseri ticaret avukatı ekibimiz, davaları takip edip işletmelerin menfaati için gerek görülen tüm yasal işlemleri başlatır. Gümrük prosedürlerine ilave olarak ticaret, haksız ithalat ve ihracat rekabeti dolayısıyla ortaya çıkan prosedürleri de kapsar.

Ticaret Avukatının Davaları Nelerdir?

Kayseri ticaret avukatı ekibimiz, son derece kapsamlı davalar ile ilgilenir. Kayseri ticaret avukatı davalarından kısaca şu şekilde söz etmek mümkündür;

 • Ticari Nitelikteki Alacak Davaları
 • Ticari Nitelikteki Sigorta Davaları
 • Ticari Nitelikteki Tazminat Davaları
 • Menfi Tespit Davaları
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
 • Gümrük davaları
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru yapılması yanı sıra sorunların tahkim yoluyla çözülmesi
 • Türk parasının kıymetini koruması ile ilgili olarak kanundan doğan davalar
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Ticari şirketlerin alımları, satımları, devir ya da birleşmelerin yanı sıra hisse devir işlemleri
 • Uluslararası yapılan ticari sözleşmelere bağlı davaların yetkili olan mahkemeler tarafından çözümü
 • Risk sermayesi
 • Kıymetli evrak hukuku
 • Kredi sözleşmeleri
 • Sermaye piyasaları
 • Leasing sözleşmeleri
 • Cari hesaptan kaynaklı olan alacak davaları
 • Haksız rekabete bağlı tazminat ve ceza davaları
 • Fatura alacakları davaları

Ticaret Avukatı Görevleri Nelerdir?

Kayseri ticaret avukatı ekibimiz, son derece kapsamlı hizmetler sunar. Genel olarak ticaret davalarına bakan Kayseri ticaret avukatı ekibimizin gerçekleştirdiği hizmetler, oldukça geniştir. Ticaret davalarına bakan Kayseri ticaret avukatı ekibimiz yalnızca danışmanlık hizmeti sunmaz. Kayseri ticaret avukatı ekibimiz aynı zamanda yargı yoluna gidilmiş olan davaların da takibinin yapılıp olumlu yönde sonuçlanması noktasında hizmet verir.

Ticaret davalarına bakan Kayseri ticaret avukatı ekibimizin verdiği danışmanlık hizmeti, ticaretin hem ilişkilerinin kurulma hem de geliştirilmesi sürecine dair hukuki prosedürleri hazırlar. Sermaye artırma ya da azaltma hizmetlerini de yine ticaret davalarına bakan Kayseri ticaret avukatı ekibimiz gerçekleştirir. Ticari şirketlere avukatlık hizmeti sunan Kayseri ticaret avukatı ekibimiz, şirkete açılan davaları takip edip şirket yararına gerekli olan yerde dava açar. Bununla beraber gümrük davalarının da yanı sıra hem ithalat hem ihracatta haksız rekabet sonucu doğan davalara yine Kayseri ticaret avukatı ekibimiz bakar. Büyükkale Hukuk olarak hukuksal tüm süreçlerinde deneyimli ve alanında uzman avukatlar ve danışmanlar ile hizmetinizdeyiz.

Ticaret Avukatı

İletişim Formu

  Bizimle iletişime geçin.
  +90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

  Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

  Menü